Telefoon 0181 627 027 Mijn dossier Ouwerkerk Online

Nieuws

‘Cd van jou, cd van mij’ nu automatisch geregeld?

Nieuwe huwelijkswetgeving per 1 januari 2018

Voorheen was het vrij eenvoudig. Trouwde u zonder huwelijkse voorwaarden, dan werd alles gemeenschappelijk. Maar vanaf 1 januari 2018 komt daar verandering in. Trouwt u na deze datum, dan is en blijft de cd die u van uw moeder kreeg, uw privé-eigendom.

“Cd van jou, cd van mij. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder dus van mij”, zongen Acda en de Munnik jaren geleden. Maar daar kon de partner natuurlijk over in discussie gaan. Immers, zonder huwelijkse voorwaarden waren alle bezittingen, inclusief cd’s, van beiden (behalve als er een speciale ‘uitsluitingsclausule’ aan was verbonden). Laten we aan de hand van dit voorbeeld eens kijken in hoeverre dat vanaf 1 januari 2018 nog een punt van discussie is, óf dat het geregeld is door de nieuwe wetgeving.

Wanneer krijg je de cd?

Wanneer u de cd krijgt vóórdat u in het huwelijk treedt, blijft de cd automatisch uw privé-eigendom. Alle bezittingen en schulden die u privé had voor het huwelijk, blijven in de nieuwe wetgeving namelijk buiten de gemeenschap van goederen. Krijgt u de cd echter tijdens het huwelijk, dan is het nog niet automatisch gemeenschappelijk eigendom. Wie de cd krijgt en hoe, zijn hierop van invloed.

Wie krijgt de cd?

Wanneer één van de huwelijkspartners de cd persoonlijk krijgt, valt die cd onder het privé-eigendom van die partner. Wordt de cd echter aan beide partners cadeau gegeven, dan valt de cd in de gemeenschap van goederen. U kunt zich voorstellen dat achteraf niet altijd aantoonbaar is welke van de twee scenario’s het geweest is.

Hoe krijgt u de cd?

Niet alles wat u krijgt is een gewoon cadeautje, waarbij het niet zo van belang is voor wie het is. Het kan ook gaan om een (persoonlijke) schenking, of een erfenis. In die gevallen valt de cd onder het privé-eigendom van de partner die deze schenking of erfenis ontvangt. Geen enkele schenking of erfenis valt namelijk vanaf 1 januari 2018 namelijk nog in de gemeenschap van goederen. Let op: dit geldt alléén als u trouwt ná 1 januari 2018. Bent u daarvóór getrouwd, dan houdt u gewoon de ouderwetse algehele gemeenschap van goederen en kan een schenking of erfenis alléén privé blijven door middel van een uitsluitingsclausule vanuit schenker of erflater.

3 Overzichtelijke cd-rekken

Tot zover de basisbeginselen. De cd’s staan allemaal keurig naast elkaar in drie rekken. Rek 1 is privébezit van partner 1, idem rek 2 voor partner 2 en dan is er het gezamenlijke rek voor de cd’s die ze na het huwelijk samen cadeau hebben gekregen of samen gekocht hebben.

Meer dan cd’s

Het klinkt wellicht eenvoudig, eerlijk en overzichtelijk, en velen denken dat het maken van huwelijkse voorwaarden overbodig wordt. Echter, administratie van de verschillende vermogens wordt extra belangrijk (als u niet kunt aantonen dat het privévermogen is, is het namelijk gemeenschappelijk) en er zijn ook veel complexere situaties denkbaar, waarbij de nieuwe wetgeving een grote impact heeft. Waarbij het niet gaat om eenvoudige eigendommen, zoals cd’s. We noemen er een paar.

 • Bij het opheffen van huwelijkse voorwaarden op latere leeftijd, ter voorkoming van erf- en of inkomstenbelasting, moet u extra opletten dat u een algehele gemeenschap van goederen overeenkomt en dus niet de nieuwe (beperkte) gemeenschap van goederen. Anders blijven de privé-eigendommen van vlak voor de opheffing namelijk privé en vallen deze dus niet meer in de gemeenschap van goederen.
 • Privéschulden van voor het huwelijk vallen weliswaar na het huwelijk niet meer in de gemeenschap van goederen, maar schuldeisers kunnen wel aanspraak maken op de helft van het inkomen van de huwelijkspartner én op de helft van de nieuwe (beperkte) gemeenschap van goederen. Het inkomen valt namelijk wel in de gemeenschap van goederen. Zo ook het (fictief) inkomen uit een onderneming van één van de partners. Voor ondernemers blijven huwelijkse voorwaarden dus van groot belang!
 • In de nieuwe wet blijft de voorhuwelijkse onderneming buiten de gemeenschap van goederen. De ondernemer dient echter wel een ‘redelijke vergoeding’ voor zijn kennis, vaardigheden en arbeid in de gemeenschap te laten vallen. Als dit achterwege blijft kan de niet-ondernemende echtgenoot alsnog aanspraak maken op de winsten die in de onderneming zijn opgebouwd. Is dit gewenst en wat is redelijk?
 • Als u een onderneming start tijdens het huwelijk valt deze in de nieuwe wet alsnog in de gemeenschap van goederen, is dat gewenst?
 • Een ongelijke eigendomsverhouding van een voorhuwelijkse woning (bijvoorbeeld 30/70) wordt bij een huwelijk na 1 januari 2018 automatisch toch een geheel gelijke eigendomsverhouding (50/50).
 • Heeft u een vordering op uw partner doordat u meer geld heeft ingelegd bij de aankoop van jullie gemeenschappelijke woning? Dan verdampt bij een huwelijk na 1 januari 2018 de helft van deze vordering! Wilt u de vordering in stand houden, of juist helemaal laten vervallen, dan dient u dit ook vast te leggen in huwelijkse voorwaarden.

Overigens geldt alles wat hiervoor is verteld over trouwen en huwelijkse voorwaarden, óók voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden nog steeds actueel

Kortom. De discussie over de cd’s is misschien verleden tijd, de keuze voor wel of geen huwelijkse voorwaarden is nog steeds actueel. Sterker nog, er zullen misschien zelfs wel méér huwelijkse voorwaarden (moeten) worden gemaakt.

Meer weten hierover?

Wij lichten het graag toe in een adviesgesprek. Maar hiervoor een afspraak.

Huwelijkse voorwaarden Ouwerkerk Notariaat

Wilt u een offerte? Deze maken we graag voor u in orde!

Vraag offerte aan

Blijf op de hoogte

Als eerste horen over interessante events en nieuwtjes? Schrijf u in, dan houden we u per e-mail op de hoogte.

  Contact

  Bezoekadres
  Boyleweg 8
  3208 KA Spijkenisse

  T 0181 627 027
  F 0181 627 044
  E info@ouwerkerknotariaat.nl

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag
  08:45 – 12:30 uur
  13:15 – 17:00 uur

  Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken. Neem contact op en we bespreken uw wensen.