Telefoon 0181 627 027 Mijn dossier Ouwerkerk Online

Nieuws

Te hoge kadasterkosten. Hoe zit het precies?

Afgelopen periode is in de media een bericht verschenen van Vereniging Eigen Huis (VEH) met een oproep aan huizenbezitters na te gaan bij hun notaris of zij niet te hoge kadasterkosten hebben betaald. 

Vorig jaar zomer heeft het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gesteld dat een notaris voor verschotten bij de cliënt alleen die kosten in rekening mag brengen die hij ook daadwerkelijk maakt. Indien – al dan niet per abuis – te veel kosten in rekening worden gebracht, moet de notaris dit overschot aan de cliënt terugbetalen. Dit past binnen de verplichting van de notaris om transparant te zijn over zijn tarieven.

Oproep huiseigenaren

De VEH doet nu een oproep aan alle huiseigenaren bij hun notaris na te gaan of de juiste bedragen voor de inschrijving(en) van de akte(n) die de notaris heeft gepasseerd in rekening zijn gebracht en om de notaris te verzoeken de eventueel te veel in rekening gebrachte bedragen terug te betalen.

KIK-systeem

Voor de inschrijving van de akten is in bepaalde situaties naast de reguliere manier van inschrijving ook inschrijving via het zogeheten KIK-systeem mogelijk. De kosten voor de reguliere inschrijving bedragen € 137,50 (2019) per akte en de kosten voor de inschrijving van de akte via het KIK-systeem € 78,50 (2019). Akten die via het KIK-systeem kunnen worden ingeschreven bevatten een KIK-gedeelte dat gestandaardiseerd is, aan bepaalde eisen moet voldoen en (voor zover van toepassing) overeen dient te komen met de bij het Kadaster bekende gegevens.

In de meeste gevallen kan de akte van levering via het KIK-systeem worden ingeschreven. Een leveringsakte kan dus niet altijd via KIK worden ingeschreven onder meer indien één van partijen per volmacht de akte tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het onroerend goed bij het Kadaster op naam staat van iemand anders dan degene die de akte tekent (bijvoorbeeld in geval van overlijden van de rechthebbende); er sprake is van een executeur of bewindvoerder; er sprake is van een gedeeltelijk perceel; indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuw)bouwproject alsmede bij beperkte rechten zoals uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstalrecht of vestiging vruchtgebruik.

Voor hypotheken geldt dat banken een KIK-model van de hypotheekakte beschikbaar dienen te stellen om deze vervolgens via het KIK-systeem te kunnen inschrijven. Nog niet alle banken bieden dit aan. Op dit moment bieden de volgende banken een KIK-model van hun hypotheekakte aan:

 • Aegon;
 • ABN AMRO;
 • ABP;
 • BLG;
 • Florius;
 • ING Bank;
 • MoneYou;
 • Munt;
 • Obvion;
 • Rabobank;
 • SNS;
 • Regiobank.

Let op: indien (bijvoorbeeld bij nieuwbouw) de kadastrale gegevens van het onderpand nog niet verwerkt zijn in de kadastrale registratie kan de hypotheekakte niet via het KIK-systeem worden ingeschreven, ook al stelt de bank een KIK-model beschikbaar.

Ook ons kantoor ontvangt verzoeken van huiseigenaren om na te gaan of de juiste kadasterkosten voor de inschrijving(en) van de akte(n) in rekening zijn gebracht. Hierbij willen we je als onze (toekomstige) cliënt het volgende mededelen:

Ouwerkerk Notariaat werkt met het zogeheten KIK-systeem, hetgeen betekent dat wij de akte, voor zover dit mogelijk is, via KIK inschrijven en het daarbij behorende tarief bij onze cliënten in rekening brengen. Dit tarief komt overeen met het tarief dat wij vervolgens aan het Kadaster afdragen.

Verzamelakten

In de media is ook verkondigd dat notarissen bij het doorhalen van hypotheken gebruik maken van zogeheten verzamelakten (waarbij meerdere hypotheken in één akte worden doorgehaald) en daarvoor – al dan niet abusievelijk – bij iedere cliënt een bedrag voor de inschrijving van de akte van doorhaling in rekening brengen. Dit is uiteraard niet de bedoeling aangezien het inschrijfbedrag van de akte van doorhaling evenredig verdeeld dient te worden over de cliënten die betrokken zijn bij die akte.

Kadasterkosten

Wilt u een offerte? Deze maken we graag voor u in orde!

Vraag offerte aan

Blijf op de hoogte

Als eerste horen over interessante events en nieuwtjes? Schrijf u in, dan houden we u per e-mail op de hoogte.

  Contact

  Bezoekadres
  Boyleweg 8
  3208 KA Spijkenisse

  T 0181 627 027
  F 0181 627 044
  E info@ouwerkerknotariaat.nl

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag
  08:45 – 12:30 uur
  13:15 – 17:00 uur

  Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken. Neem contact op en we bespreken uw wensen.