Telefoon 0181 627 027 Mijn dossier Ouwerkerk Online

Disclaimer

Ouwerkerk Notariaat besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Ouwerkerk Notariaat niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. De inhoud van deze website is informatief van aard en heeft niet de status van juridisch advies.

Ouwerkerk Notariaat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Ouwerkerk Notariaat niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Ouwerkerk Notariaat geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Ouwerkerk Notariaat via deze website.

Deze website bevat (hyper) links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Ouwerkerk Notariaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper) links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten, zijn eigendom van Ouwerkerk Notariaat. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ouwerkerk Notariaat.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ouwerkerk Notariaat garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ouwerkerk Notariaat is een handelsnaam van Ouneno B.V., die uitsluitend de opdrachtnemer is. Op de dienstverlening Ouwerkerk Notariaat en/of (andere) werkzaamheden zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 60/2015. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via www.ouwerkerknotariaat.nl. Ouwerkerk Notariaat is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24430264.

 

Wilt u een offerte? Deze maken we graag voor u in orde!

Vraag offerte aan

Blijf op de hoogte

Als eerste horen over interessante events en nieuwtjes? Schrijf u in, dan houden we u per e-mail op de hoogte.

  Contact

  Bezoekadres
  Boyleweg 8
  3208 KA Spijkenisse

  T 0181 627 027
  F 0181 627 044
  E info@ouwerkerknotariaat.nl

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag
  08:45 – 12:30 uur
  13:15 – 17:00 uur

  Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken. Neem contact op en we bespreken uw wensen.