Telefoon 0181 627 027 Mijn dossier Ouwerkerk Online

WWFT

Iedere dienstverlening door notarissen is onderworpen aan de identificatie- en meldingsplicht van notarissen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Voor alle onder de WWFT vallende diensten (vrijwel het gehele werkterrein van de notaris met uitzondering van het familie- en erfrecht) geldt een strenge identificatieplicht. Alle cliënten/opdrachtgevers die een dergelijke dienst door de notaris willen laten verrichten, moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren. Ook al kent de notaris hen al jaren. Identificatie kan ook worden voldaan door een advocaat, makelaar, accountant, bedrijfseconomisch adviseur of belastingadviseur aangezien voor deze beroepsbeoefenaren dezelfde verplichtingen gelden. Dit kan een oplossing zijn voor een cliënt/opdrachtgever die zich niet persoonlijk door de notaris zelf kan laten identificeren, maar dit wel kan laten doen door één van deze beroepsbeoefenaren. Eventuele belanghebbende personen namens wie de cliënt/opdrachtgever bij de notaris komt, moet geïdentificeerd worden.
EU/EER onderdanen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig nationaal paspoort of rijbewijs (mits de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een foto) of een Europese identiteitskaart. Andere personen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig reisdocument of een vreemdelingendocument.
Wanneer de cliënt/opdrachtgever een rechtspersoon is, is het niet voldoende alleen de rechtspersoon te identificeren. De cliënt/opdrachtgever moet tevens persoonlijk geïdentificeerd worden. Rechtspersonen moeten worden geïdentificeerd aan de hand van een (elektronisch) gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is verstandig de benodigde identificatiedocumenten bij uw eerste bezoek aan de notaris mee te nemen.

De meldingsplicht kan consequenties hebben voor de geheimhoudingsplicht die in principe altijd voor de notaris geldt.
Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwaspraktijken of terrorismefinanciering te maken hebben, is hij verplicht dit te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt/opdrachtgever niet van de melding op de hoogte brengen. Cliënten/opdrachtgevers zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen.
De meldingsplicht geldt niet voor diensten op het gebied van het familie- en erfrecht. Voor het doen van belastingaangiften zoals aangifte erfbelasting geldt de meldingsplicht wel bij een vermoeden van witwassen.
De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) witwasactiviteiten in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten/opdrachtgevers kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele vermoedens van witwassen bij het FIU-Nederland te melden.

In het kort: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. In het kader van deze wet is Ouwerkerk Notariaat verplicht melding te doen wanneer zij een vermoeden heeft van één van deze zaken. Deze melding zal altijd zonder uw medeweten geschieden.

Direct een afspraak maken? Wij bellen u.

Komt het u beter uit wanneer wij u bellen voor informatie, advies of een afspraak? Vul dan hier uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Wilt u een offerte? Deze maken we graag voor u in orde!

  Vraag offerte aan

  Wilt u even met ons overleggen? De koffie staat altijd klaar.

  Maak een afspraak

  Blijf op de hoogte

  Als eerste horen over interessante events en nieuwtjes? Schrijf u in, dan houden we u per e-mail op de hoogte.

   Contact

   Bezoekadres
   Boyleweg 8
   3208 KA Spijkenisse

   T 0181 627 027
   F 0181 627 044
   E info@ouwerkerknotariaat.nl

   Openingstijden

   Maandag t/m vrijdag
   08:45 – 12:30 uur
   13:15 – 17:00 uur

   Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken. Neem contact op en we bespreken uw wensen.