Telefoon 0181 627 027 Mijn dossier Ouwerkerk Online

Nieuws

Nagelaten vermogen neemt weer toe in 2015

Het nagelaten vermogen van overledenen is in 2015 na enkele jaren van krimp weer groter geworden. Ruim 146 duizend overledenen lieten 15,5 miljard euro aan vermogen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het nagelaten vermogen in 2015 is het saldo van 18,7 miljard euro aan bezittingen en 3,2 miljard euro aan schulden. De waarde van de nagelaten woning, dit is de waarde van de woning minus de hypotheekschuld, vormt met 5,9 miljard euro de grootste post.

De doorlooptijd van het invullen en definitief vaststellen van de aangifte successie is lang. Dat is volgens het CBS de reden dat de meest recente cijfers betrekking hebben op nalatenschappen over 2015.

Grote verschillen

Het doorsnee nagelaten vermogen van alle overledenen kwam in 2015 uit op 23.700 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de nalatenschappen meer waard was en de andere helft minder. Dit bedrag was 800 euro hoger dan in 2014, maar nog steeds 1.700 euro lager dan in 2011 (25.400 euro).

Eigen woning

Vergeleken met 2007 (de voorlaatste keer dat de cijfers van nalatenschappen door het CBS werden gepubliceerd), is de doorsnee waarde van de nagelaten woning gedaald. In 2007 was deze 150.000 euro, in 2015 135.000 euro. De daling begon na 2010 en ging samen met de woningmarktcrisis, die tot 2014 duurde. Doordat nabestaanden de (lagere) WOZ-waarde van 2014 mochten opgeven en zo minder erfbelasting betaalden, is in 2015 nog geen stijging zichtbaar.

Dat de totale waarde van de nagelaten eigen woningen toch gestegen is, komt doordat het woningbezit is toegenomen. In 2007 liet nog een op de vier overledenen een eigen woning na, in 2015 was dat gestegen naar een op de drie. Het gaat vooral om de oudere overledenen. Het aandeel 75-plussers die een woning nalieten, is gestegen van 18 procent in 2007 naar 26 procent in 2015.

65-plussers laten steeds meer vermogen na

Erflaters van 65 tot 75 jaar lieten in 2015 het meeste vermogen na, in doorsnee 33.000 euro. Bij overledenen van 75 tot 85 jaar was dat 28.000 euro. Onder de oudste overledenen (95 jaar of ouder) lag het nagelaten vermogen met 20.600 euro een stuk lager. In 2007 lag de piek in het doorsnee vermogen nog bij de 55- tot 65-jarigen.

Het opschuiven van de piek laat het verschil tussen de voor- en de naoorlogse generatie zien. In 2007 waren de overledenen van 65 tot 75 jaar voor het merendeel geboren voor de oorlog. In 2015 was een groot deel van de 65-tot 75 jarige overledenen geboren na de oorlog. Vooroorlogse generaties hebben minder vermogen kunnen opbouwen.

Het doorsnee vermogen van overledenen van 35 tot 65 jaar is daarentegen gedaald. De nalatenschap van overledenen van 35 tot 55 jaar nam relatief het sterkst af. Dit heeft niet alleen te maken met de al vermelde gedaalde woningwaarde vanaf 2010, ook de nagelaten hypotheekschuld nam bij hen het sterkst toe.

Bron: CBS

vermogen

Wilt u een offerte? Deze maken we graag voor u in orde!

Vraag offerte aan

Blijf op de hoogte

Als eerste horen over interessante events en nieuwtjes? Schrijf u in, dan houden we u per e-mail op de hoogte.

  Contact

  Bezoekadres
  Boyleweg 8
  3208 KA Spijkenisse

  T 0181 627 027
  F 0181 627 044
  E info@ouwerkerknotariaat.nl

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag
  08:45 – 12:30 uur
  13:15 – 17:00 uur

  Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken. Neem contact op en we bespreken uw wensen.